Bijdragen En Mededeelingen Van Het Historisch Genootschap Zevenenvijftigste Deel - wehave.ga

bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap - bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap deel 55 1934 meer over deze titel verantwoording print bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap deel 55 1934 het grootste deel van van lochems vermogen ongeveer 2 3 was gestoken in zijn textielbedrijf, bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap - 1 bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap deel 49 bron kemink zoon utrecht 1928 zie voor verantwoording dbnl i s m, bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap - nagenoeg ten zuiden bij het tegenwoordige griftkanaal lag het klooster hulsbergen en ten noordwesten even ten noorden van den zuiderzee straatweg en wel binnendijks het klooster clarenwater het oudste aanwezige stuk waarin hattem als versterkte plaats genoemd wordt dagteekent uit 1395, bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap - 1 bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap deel 36 bron johannes m ller amsterdam 1915 zie voor verantwoording dbnl i s m 2 v verslag van het bestuur over het dienstjaar met woorden van rouw moeten wij tot ons diep leedwezen het verslag over het jaar dat achter ons ligt inleiden het bestuur van het historisch genootschap heeft door den geheel onverwachten dood van, bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap - jaar van publicatie 1877 1969 deze uitgave omvat de digitale versie van het tijdschrift bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap bmhg in 1845 werd het historisch genootschap opgericht orgaan van dit genootschap was de kronijk van het historisch genootschap dit periodiek verdween in 1875 en werd in 1877 voortgezet als de bmhg dat eenmaal per jaar verscheen, bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde - bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 5 de reeks v 2 3 4 vi 1 bulletin van den nederlandschen oudheidkundigen bond 2 de serie xi 1 6 oud, bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap - table of contents 1e jaargang 1877 2e jaargang 1879 3e jaargang 1880 4e jaargang 1881 5e jaargang 1882 6e jaargang 1883 7e jaargang 1884 8e jaargang 1885, full text of bijdragen en mededeelingen van het - full text of bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap gevestigt te see other formats